White papers, tech info en handleidingen

Laatste updates!


Tradium Business Software evolueert continu. Op verzoek van onze klanten worden nieuwe functionaliteit, aanpassingen en verbeteringen doorgevoerd in nieuwe release-updates van ons ERP-systeem. Dit is een continu proces en hieronder tref je de laatste updates aan die onlangs zijn doorgevoerd:

Laatste update:


Release V12.9.266:

- Persoonlijke e-mailmappen in MailBeheer uitgebreid met optie voor adres- en onderwerpfilter voor persoonlijke adressering
- Minor bug fixes


Release V12.9.265:

- Compabiliteitsproblemen met onderliggende systeem DLL opgelost
- Bug fix voor Error 13 tijdens zoeken in Artikelbestand zonder "Strikt zoeken" modus
- Bug fix voor "Invalid use of Null" melding in Agendabeheer voor taken zonder contactpersoon

Release V12.9.262:

+ Zoeken naar artikelen uitgebreid met nieuwe functies:
  -> "Strikt zoeken", ingave van zoekwoorden als expliciete beginletters van afzonderlijke woorden in een artikelomschrijving
  -> Zoeken EAN-codes uitgebreid met 12- en 14-tekens lange codes

+ Registratie van extensies van Tradium-specifieke bestanden is uitgebreid met de extensie .pdf, zodat ook vanuit de Windows Verkenner PDF-bestanden direct in Tradium kunnen worden geopend om weer te geven en/of te bewerken.

+ De syntax editor in de SQL Ontwerper is aangepast. Voortaan wordt een query met ongeldige syntax roodkleurig weergegeven in plaats van dat er een foutmelding verschijnt. Als een querytekst wel succesvol kan worden verwerkt, wordt de tekstkleur automatisch blauw. Tevens wordt de opmaak van de syntaxis automatisch verbeterd waarbij SQL-commando's voortaan in hoofdletters worden weergegeven. Ook is de positionering en werking van de automatisch veldenlijst (na het intoetsen van een  "." achter een tabelnaam) sterk verbeterd.

+ AgendaBeheer heeft een upgrade gehad op het gebied van agendataken uitwisselen met externe software. Voortaan worden de statussen in  iCal's (VCALENDAR) opgeslagen en verwerkt, waarbij de Tradium gebruiker er op wordt geattendeerd als een vanuit de mail geïmporteerd .ics bstand een uitnodiging is waarop moet worden gereageerd. Na de gemaakte keuze wordt voortaan ook een bevestiging verstuurd naar diegene die de agendataak heeft geïnitieerd. Ook is het voortaan mogelijk om bij het aanmaken van een nieuwe agendataak in Tradium te kiezen tussen het mailen van een .ics bestand als bevestiging of als uitnodiging. Tevens is er een beveiliging aangebracht waarbij .ics bestanden niet meer dubbel kunnen worden verwerkt. Tenslotte heeft het notitievak een upgrade gehad waarbij de standaard tekstinvoer is omgezet naar een tekstverwerkerfunctie. Hierdoor is het voortaan mogelijk geworden om bij ontvangen e-mails met een .ics bestand de originele opgemaakte tekst in het mailbericht als geheel over te zetten naar het notitievak. Dit is vooral handig als in het mailbericht links zijn opgenomen, bijvoorbeeld om deel te nemen aan een Microsoft Teams vergadering.

+ MailBeheer heeft een nieuwe filterfunctie voor persoonlijke mappen. Was het al mogelijk om inkomende berichten a.h.v. mailadressen van de afzenders te filteren en automatisch over te zetten naar de persoonlijke map, zo is dat voortaan ook mogelijk op basis van het onderwerp van het e-mailbericht. Filters worden aangepast in het popupmenu van de persoonlijke map, optie "Eigenschappen".

+ In Tradium Basic Script is de EDI.GetSegment functie uitgebreid met de mogelijkheid om een segment inclusief subtags als sgName parameter op te geven, zodat loopen door meerdere gelijksoortige segmenten overbodig is geworden.

- De plakfunctie in e-mails voor foto's en afbeeldingen is verbeterd. Ook is in het popupmenu van de mail-editor de optie "Plakken als bijlage" opgenomen (was al wel beschikbaar in het hoofdmenu). Plakbewerkingen liepen soms vast als er spaties de namen van bestanden voorkwamen. Ook dit euvel is verholpen.
- Bug fix voor speciale bewerkingen in Orderinvoer, waarbij foutcode "JSRowData object may have changed" is verholpen.
- Intern geheugengebruik is verder geoptimaliseerd.

Release V12.9.248:

+ NIEUW: EDI class is toegevoegd aan de Tradium Basic Script programmeeromgeving om de verwerking van EDIFACT-berichten sneller en eenvoudiger uit te lezen en te decoderen. Tevens is deze programming library voorzien van een validatiecheck voor EDIFACT berichten en een validatiefunctie voor EAN-(bar)codes. Klik hier voor de handleiding voor EDI.
- scherm-refresh verbeterd bij wisselen tussen contactgroepen bij Klanten- en Leveranciers- contactpersonen tabblad.
- Bug fix voor printopdrachten in de nieuwe PDF Reader die leidde tot dubbele print-outs.
- Diverse geheugenoptimalisaties in de broncode doorgevoerd.
- Minor user-interface tweaks.

Release V12.9.246:

- verbeterde werking muiswiel bij scrollen door ingezoomde PDF-documenten.

Release V12.9.244:

+ In de Leveranciers-applicatie is een optie toegevoegd voor dynamische kostencalculaties. Indien gemarkeerd, kunnen deze calculaties tijdens het invoeren van orderregels aangepast worden (zie ook hieronder).
+ De orderegelstabel (WerkorderSpecs) is uitgebreid met 4 nieuwe kolommen (NettoInkoop, TransportKosten, InvoerKosten en OpslagVVP). Indien de in de orderregel geselecteerde leverancier (of indien niet opgegeven: de standaard leverancier) dynamische kostencalculaties heeft, wordt dit middels een pictogram bij de inkoopprijs weergegeven. De nieuwe kolommen kunnen dan worden aangepast om zo  specifieke calculaties mogelijk te maken. NB: de kolom NettoInkoop is NIET aanpasbaar, deze verandert alleen bij het wijzigen van de leverancierskeuze.
+ NIEUW: naast de twee verschillende PDF-editors die in Tradium zijn ingebouwd, is vanaf nu ook een PDF Reader beschikbaar. Deze staat weliswaar geen aanpassingen toe in het document, maar daar tegenover staat dat de PDF Reader sneller werkt en nauwelijk gevoelig is voor afwijkende PDF-opmaak die met name bij inkoopfacturen voorkomt. Het kiezen van de gewenste weergave is nog steeds via de knoppenbalk boven de viewer, waarbij voortaan een pictogram aangeeft welke viewer actief is.
+ NIEUW: de webbrowser-functie binnen Tradium is volledig herschreven. Voortaan worden webpagina's met behulp van de op Chromium-gebaseerde Edge WebView2 van Microsoft weergegeven. Dat betekent dat bij met name interactieve webpagina's alle compabiliteitsproblemen zijn verholpen. Ook weergeven van video-clips, en allerhande bewerkingen zoals download en kopiëren van afbeeldingen, zijn via een popupmenu mogelijk.
- Minor bug fixes.
- Minor performance tweaks.
LET OP: Als je Tradium nog steeds lokaal gebruikt, gebruik dan UPDATE64.BAT om deze nieuwe release te installeren, in plaats van PATCH64.BAT. Deze zal dan ook op de achtergrond de Edge WebView2 SDK downloaden en installeren. Tradium Cloud gebruikers hoeven geen specifieke handelingen uit te voeren. Daar zijn alle updates inmiddels doorgevoerd.


Release V12.9.243:

+ Interactive Scripting bij orderinvoer uitgebreid met nieuwe events.
- Popopmenu voor afdrukfunctie in Inkoopbeheer hersteld.
- Orderlay-out instellingen in Opties aangepast (alleen voor applicatiebeheerder).

Release V12.9.242:

+ Alle logboeken zijn voortaan voorzien van pictogrammen om het type document/bijlage aan te geven. In het geval van gelogde e-mails geeft een specifiek pictogram aan of het e-mail bericht ook bijlage(n) bevat.
+Uitbreiding in Tradium Basic Script en CCL programmeeromgeving van het StringClass object met nieuwe functies:
toString,
toURL en
toUTF8.
+ API-koppeling met KvK upgrade van V1 naar V2.
- Minor memory tweaks.


Release V12.9.239:

- Minor UI updates.
- Several reported bug fixes.

Release V12.9.232:

+ Uitbreiding popupmenu's in Orderbeheer Verkoop en Inkoop. Voortaan nu ook popup-menu's op order- en paklijstregels waarbij artikel-macro's direct worden opgenomen in het popupmenu.
De applicatiebeheerder kan via de macro-instellingen de macro's voor deze popup's selecteren door het OrderBeheerMenuLevel in te stellen op "A"rtikelen.
+ Uitbreiding van SQL class in Tradium Basic Script: DisplayQuickView. Hiermee kan de output van een query in een floating window direct worden weergegeven op de huidige positie van de muis. Dit venster verdwijnt automatisch zodra er elders in het scherm wordt geklikt. De quickview is vooral handig in combinatie met macro-gebruik in popupmenu's.
De lijstfunctie is voorzien van Sqligent-technologie, een unieke functionaliteit waarmee Tradium namen van kolommen automatisch interpreteert en automatische doorlinks naar applicaties genereert, als ook data-gestuurde kolomopmaak ondersteunt, zoals accentkleuren.

+ CBBS/32 WebServer language reference van CCL (CBBS Command Language) uitgebreid met nieuwe HtmBuildFields, HtmBuildTable en HtmGetTableData functies.
+ CBBS/32 handleiding gemigreerd naar online naslagwerk op deze website, integraal met Tradium Basic Script geïmplementeerd.
+ Uitbreiding language reference van Tradium Basic Script met nieuwe financiële functies.
- Minor bug fixes.
- Minor performance tweaks.


Release V12.9.230:

+ Uitbreiding Tradium Basic Script met nieuw commando "ValidateXML" voor automatische validatie van XML documenten aan de hand van .xsd bestanden.
- Minor performance tweaks.

Release V12.9.229:

+ Uitbreiding functionaliteit Tradium Basic Script Editor met "Go To Definition" (Shift+F2) functie.
-  Verbeteringen aan hotkey-functie in Tradium Basic Script Editor doorgevoerd.
- E-Comms Server upgrade met diverse performance tweaks doorgevoerd.
- Minor bug fixes.

Release V12.9.228:

+ Nieuwe Methods en Functions toegevoegd aan de SQL class in Tradium Basic Script:
  SQL.ExtractAttachment
  SQL.ForeignLanguage
  SQL.RunQueryGet1Row
  SQL.SearchDialog
-  Verbeteringen aan hotkey-functie in Tradium Basic Script Editor doorgevoerd.

Release V12.9.226:

+ NIEUW! Kortingscondities voor leveranciersartikelen zijn uitgebreid met staffelkortingen en de tabel is voortaan onderdeel van het InstalBase-tabblad  in de ArtikelBeheer-applicatie.
+ Opmaak van InstalBase-tabblad uitgebreid met kleuraccenten voor prijskolommen en read-only kolommen.

- Gebruikersinstellingen in zoekdialoog voor artikelen uitgebreid.
- Gebruikersinstellingen in Orderinvoer-applicatie uitgebreid.

- Minor bug fixes.
- Performance tweaks.
- Memory optimization tweaks.

Release V12.9.224:

+ VERNIEUWD! Tradium Basic Script Editor heeft een vernieuwde gebruikersinterface. In de aanloop  hier naartoe werd in release 218 de knoppenbalk al uitgebreid. In deze release is ook het dropdown-menu vervangen door Tradium's eigen menu, en zijn hierin nieuwe items opgenomen.
Ook nieuw is de MRU-list (Most Recent Used files) in het FILE-menu.
Onder de knoppenbalk zijn voortaan tabs te zien die elke Sub en Function weergeven. Scrollend door de macro synchroniseert de weergave ervan automatisch. Klik op een tab om direct naar de betreffende procedure te gaan. Deze nieuwe feature maakt het werken met grote en complexe macro's een stuk eenvoudiger.

- Minor bug fixes.

Release V12.9.221:

+ In diverse zoeklijsten is het voortaan mogelijk om binnen de lijstweergave een filter toe te passen. Door in het invoervak boven de lijst  één of meerdere trefwoorden in te voeren, worden automatisch regels weggefilterd die niet aan de zoekcriteria voldoen. Het filter is actief voor alle kolommen.
Minor performance tweaks.
- Minor memory optimization tweaks.
- Minor bug fixes.

Release V12.9.218:

+ Tradium Basic Script Editor is uitgebreid met nieuwe pictogrammen in de toolbar, zoals hiernaast is afgebeeld.
+ Er is een nieuw statement "UnTarFiles" toegevoegd aan de Basic Script syntaxis. Hiermee kunnen .GZ bestanden eenvoudig worden uitgepakt (vergelijkbaar met het bestaande statement "UnZipFiles").
+ De inkoopcontrole van leveranciersbonnen is verder geautomatiseerd door de koppeling met inkoopfacturen op bonregelniveau met behulp van de herontworpen InkoopSpecs-tabel. Deze tabel kan op verschillende manieren worden ingevuld, bijvoorbeeld via EDI of UBL.
- Minor performance tweaks.
- Minor memory optimization tweaks.
- Minor bug fixes.

Release V12.9.214:

+ Programmering voor Tradium Web Forms in Tradium Basic Script Editor is verder uitgebreid en verbeterd.  
  Ook is de online handleiding van de Web Form Editor uitgebreid en wordt in detail de werking en constructie van een webform uitgelegd, compleet met voorbeelden.

+ Performance tuning voor Tradium Basic Script Engine doorgevoerd.
  De initiële opstarttijd is met enkele seconden versneld.
  Dit is vooral merkbaar in het Tradium Web Portal bij het uitvoeren van een macro.

Release V12.9.212:

- Minor performance tweaks.
- Minor memory optimization tweaks.
- Minor bug fixes.
+ Uitbreiding Intrastat-data voor inkoopfacturen met nieuwe kolom voor alfanumeriek factuurnummer (zie release 207)

Release V12.9.207:

+ Nieuw: factuurnummers van inkoopfacturen zijn vanaf deze release alfanumeriek (dus ook met letters) in te voeren. De maximale lengte van een factuur"nummer" is voortaan 24 tekens. Wel blijft de interne notatie numeriek, waarbij automatisch een logische omzetting van tekst naar getal wordt omgezet. Bijvoorbeeld: 3EH498721 wordt automatisch: 358498721. De letters worden hierbij vervangen door cijfers. Alhoewel de interne verwijzing dus numeriek blijft, zal in de meeste gevallen de presentatie van factuurnummers van leveranciers het originele "tekstgetal" zijn. Overigens kan in InkoopOrderbeheer worden gezocht op beide notaties van de factuurnummers.

Release V12.9.206:

+ Vernieuwd: stel je achtergrond in met een mooi winters landschap, of je persoonlijke foto. Nieuw is de BACKGROUNDS map waarin royalty-free foto's te vinden zijn. Van tijd tot tijd zullen nieuwe foto's hieraan worden toegevoegd.

Heb je een bijzondere (landschaps)foto die je wilt delen met andere collega's? Plaats je foto in deze map, zodat zij eenvoudig jouw foto kunnen selecteren.
+ Kleurenthema's kiezer is uitgebreid met keuze van lettertype.
+ Nieuw: popupmenu in documentviewer. Niet alleen kan hierin (zoals in het linker pictogrammenmenu) de schaalgrootte voor weergave worden aangepast, ook is het mogelijk om tijdens PDF-weergave te wisselen tussen de verschillende PDF-viewers. Dit kan handig zijn wanneer er compabiliteitsprolemen zijn met sommige PDF-documenten.
- Fix voor openen Orderplanning-applicatie.


Release V12.9.205:

+ Records invoegen vanuit Excel-clipboard in data-werkbladen uitgebreid met veldspecifieke update-functies.
+ Nieuw: records mergen vanuit Excel-clipboard in data-werkbladen en andere grid-weergaven mogelijk, met matching op sleutelveld-waarden (primary key constraints).
+ Zoekfunctie in datalijsten, data-werkbladen en andere grid-weergaven verbeterd.

Release V12.9.204:
- Fix voor opmaak export datalijsten en datawerkbladen doorgevoerd.

- Fix voor aanmaak koopbriefjes in Over/Tekort applicatie doorgevoerd.

Release V12.9.202:

- Afhandeling van sneltoetsen in dagboek-applicatie is verbeterd.
- Rangschikking van ingevoegde orderregels d.m.v. plakfunctie vanuit andere order is verbeterd door sorteersleutels van de bron-orderregels voortaan te negeren.
- Bij hierboven genoemde plakfunctie is ook een issues opgelost waarbij het deelleveren-veld werd ingevuld met "0". Voortaan blijft dit veld leeg.
- Fix voor opstarten Artikelgroep-applicatie doorgevoerd.

Release V12.9.201:

+ bij opvragen reeds geboekte inkoopfacturen worden bij [Bonnrs...] de tabs van de gekoppelde leveranciersbonnen waarin prijzen zijn gecorrigeerd voortaan ook met een gele achtergrond weergegeven.
- Fix voor opstarten SQL Analyzer tool doorgevoerd.
- Layout dialoogvenster voor koppeling transportbonnen aan inkoopfacturen voorzien van minimale-breedte instelling.
- Fix voor Error 94 (invalid use of null), werd veroorzaakt bij ontbrekende lay-out van sommige lijsten.

Release V12.9.200:

- Gebruikersinterface geoptimaliseerd voor verschillende lettertypen  in kleurenthema's.
- Gebruikersinstellingen voor kolommenweergave en andere userinterface-instellingen worden voortaan geaudit. Opslag en laden van instellingen zijn verder geoptimaliseerd.

Release V12.9.199:

+ Internationalisatie (meertaligheid) voor divere statische rapportages toegevoegd.
- Afhandeling van sneltoetsen in dagboek-applicatie is verbeterd.

Release V12.9.198:

+ Internationalisatie (meertaligheid) voor divere statische rapportages toegevoegd.
- Afletteren van creditbetalingen van crediteuren en aan debiteuren zonder factuurnummers bij verwerking telebanking verbeterd.

Release V12.9.197:

- Fix voor orderreplicaties in Orderinvoer-applicatie doorgevoerd.

Release V12.9.196:

- Weergave in datawerkbladen geoptimaliseerd voor gebruik van custom-achtergrond- en voorgrondkleuren in regels.
- Afhandeling van functie-sneltoetsen (bijvoorbeeld F8, F9 en F12) in enkele dialoogvensters is verder verbeterd.

Release V12.9.193:

- Afhandeling van afdrukwachtrij voor rapportages en datalijsten/datawerkbladen is aangepast. In een aantal gevallen kon niet de gespecificeerde printer worden geactiveerd en handmatig ingestelde kolomsorteringen werden niet meegenomen in de rapportages. Beide problemen zijn in deze release opgelost.

Release V12.9.192:

- Afhandeling van functie-sneltoetsen (bijvoorbeeld F8, F9 en F12) in enkele dialoogvensters is verbeterd.
- Minor bug fixes.

Release V12.9.191:

+ NIEUW: in Artikelbeheer is een documentviewer ingebouwd onder het tabblad "Documenten". Hiermee kunnen documenten en html-links voortaan direct worden weergegeven, zonder dat daarvoor een apart venster dient te worden geopend:

+ NIEUW: wisselen tussen  PDF Viewer en Editor voortaan tijdens weergave via knoppenbalk mogelijk. Het is niet meer noodzakelijk om de PDF-weergave aan te passen in Tradium's Computerinstellingen scherm. De voorkeursinstelling wordt automatisch aangepast bij het wisselen van de weergave:

+ NIEUW: in de Urenregistratie-applicatie is het voortaan mogelijk om per urensoort een accordering in te stellen. Bijvoorbeeld bij verlofaanvragen of detacheringen, waarbij de uren door de personeelsmanagers moeten worden goedgekeurd of afgewezen:

+ VERNIEUWD: het plakken van foto's, afbeeldingen in nieuwe e-mail-berichten is veranderd. Voorheen werd bij het plakken van afbeeldingen een indeling gemaakt in twee soorten: metafiles en bitmaps. De laatstgenoemde werd al automatisch geoptimaliseerd en omgezet naar een JPEG-type, zodat de afbeelding te lezen is in elk type mailclient. Voor metafiles was een .wmf compatibele mailclient vereist. Niet alle mailclients kunnen met dit type media-bestanden overweg. Dat komt door de complexiteit en structuur van de media-data (o.a. vector opgebouwd, i.p.v. pixels) . Nieuw in Tradium is dat er voortaan een conversie wordt uitgevoerd van WMF naar BMP (bitmap) en vervolgens naar JPEG. Deze conversie verloopt overigens zo snel dat tijdens het plakken van de afbeelding geen merkbare vertraging is. Ook werkt de conversie wanneer de afbeelding als bijlage wordt ingevoegd ("Plakken als bijlage" in hoofdmenu BEWERKEN). Ook hierbij is de bijlage voortaan altijd een JPEG-bestand:

- In de SQL Ontwerper worden voortaan automatisch aliassen voor de geselecteerde tabellen en views aangemaakt om de leesbaarheid van SQL queries te verbeteren.
- Geheugenoptimalisatie doorgevoerd in programmacode door uitbreiding van variabele constanten ter vervanging van string space.
- Obfuscatie van SQL-instructies en programmacode verder doorgevoerd als preventie voor software-hackers. Lees meer hierover in onze blogpost.
- Performance tweaks doorgevoerd in diverse dialoogvensters.
- Performance tweaks doorgevoerd m.b.t. achtergrondprocesbeheer.

Release V12.9.167:

- Aanpassingen in lettertypen doorgevoerd a.h.v. kleurenwaaier selectie.
- Enkele minor bug fixes.

Release V12.9.166:

+ Nieuwe functie in de strijd tegen spam in je inbox: geselecteerde teksten markeren waarmee spammail nog beter wordt herkend:
+ Vernieuwd dialoogvenster voor themakeuze van kleuren in gebruikersinterface:
+ gebruikersinterface heeft een make-over gehad, wat ook geldt voor de thema's en hun kleurinstellingen.
- Performance tweaks doorgevoerd tijdens opstarten hoofdprogramma.
- Performance tweaks doorgevoerd in achtergrondproces.
- Diverse minor bug fixes.

Release V12.9.158:

- Bug fix voor openen van bij productie-orders opgeslagen  .jpg fotobestanden in Orderbeheer Verkoop.

Release V12.9.157:

+ Remote printing voor externe PDF-documenten. Sla je PDF-printbestand op in je lokale Documenten\PrintQueue map op, of in één van de printerspecifieke submappen. Binnen enkele seconden wordt jouw document afgedrukt op de betreffende locatie. Vereist gebruik van de TRPS-client software op locatie en toegang tot Tradium Web Portal. Kijk voor meer informatie in de handleiding.
+ Duitse vertaling beschikbaar. Von nun an ist Tradium vollständig in deutscher Sprache verfügbar, ebenso wie die englischsprachige Version.
- Minor bug fixes.

Release V12.9.156:

+ Nieuwe functie in Basic Script programmeertaal: CreateSEPA_QRCode. Hiermee kunnen QR codes worden aangemaakt voor betaling van je facturen door je klanten. Deze QR codes kan je bijvoorbeeld in betaalverzoeken of op facturen gebruiken. Ook de facturatie is hiervoor uitgebreid met een nieuw @-veld, zie hiervoor de handleiding van Formuliervelden voor facturen.
- Dialoogvenster voor controle ingelezen bankmutaties is aangepast met automatische invoeging na zoekopdrachten d.m.v. Enter-toetsen.

Release V12.9.155:

- Verbeteringen aangebracht in drag-n-drop bij contactpersonen inzake verslepen naar contactgroepen
+ Nieuw popupmenu  toegevoegd bij contactpersonen als alternatief voor verslepen en functieknopppen, voorbeeld:

Release V12.9.154:

+ Importfunctie bankmutaties uitgebreid met filter voor matching betaalmutaties met eerder gegenereerde SEPA-betaalbatches.
+ Dialoogvenster voor controle en aanpassen van niet-geverfiëerde bankmutaties aangepast met verbeterde zoekfuncties.

Release V12.9.153:

- Fix voor opbouw inhoud van de ribbon in  "MACRO'S" voor dubbele entries.
- Fix voor direct opstarten van scripts vanuit snelkoppelingen.

Release V12.9.152:

- De inhoud van de ribbon in  "MACRO'S" wordt voortaan gefilterd op uitsluitend macro's die voorkomen in het dropdown-menu.
- Minor bug fixes.

Release V12.9.151:

+ SMS services zijn vanaf heden standaard beschikbaar, zonder kosten *) . Lees meer hierover op onze nieuwspagina.
+ Two-Factor-Authentication (2FA) voortaan instelbaar voor individuele Tradium Web Portal gebruikers. Lees meer hierover op onze nieuwspagina.
- Minor bug fixes .

Release V12.9.150:

+ Er is een nieuwe "ribbon" toegevoegd aan het hoofdvenster onder het menu "MACRO'S". Wanneer je hier op klikt krijg je in eerste instantie een lijst van waaruit je de macro kan selecteren. Als je nogmaals op dit menu klikt, verschijnt voortaan een reeks met de 10 meest recente door jou gebruikte macro's, zie hieronder het voorbeeld:
nb: deze lijst is niet beschikbaar in het klassieke hoofdmenu.
- Minor bug fixes

Release V12.9.149:

+ Tradium Basic Script command MacroRun werkt voortaan in een aparte werkomgeving. Tevens aanpassing doorgevoerd waarbij recursieve MacroRun-commando's kunnen worden uitgevoerd.
- Minor bug fixes

Release V12.9.148:

+ Security model voor Tradium Basic Script is uitgebreid met automatische encryptie die optioneel kan worden aangezet  voor macro's met gevoelige inhoud. Door een nieuw meta-command in het script toe te voegen, wordt bij het opslaan de inhoud van het bestand versleuteld. Bovendien wordt het bestand met het kenmerk Alleen-Lezen opgeslagen, zodat het niet zomaar kan worden aangepast of overschreven. Wanneer het bestand - na authenticatie van de gebruiker - wordt geopend om te worden uitgevoerd of om te worden bewerkt (afhankelijk van de toegangsrechten), wordt de versleuteling ongedaan gemaakt. Overigens is dat enkel het geval in de Basic Script Editor. De inhoud van het bestand zelf blijft versleuteld, totdat in de editor de '#Secure header wordt gewist en het script opnieuw wordt opgeslagen. Dan wordt het bestand overschreven en alle beveiligingen zijn dan opgeheven.
Secure Code in EditorSecure Code when saved
+ Integriteitscontrole voor Tradium Basic Script macro-bestanden ingevoerd. Voortaan worden al deze bestanden gecontroleerd op authenticiteit. Met behulp van MD5-tags wordt voorafgaand aan het openen en uitvoeren van een script vergeleken met de in de database opgeslagen tag. Is er een mismatch, dan is het bestand buiten Tradium aangepast of overschreven. In dat geval wordt de toegang tot het bestand beperkt tot uitsluitend de systeembeheerder(s). Deze beveiliging geldt voor ALLE macro's,  zowel de scripts zijn beveiligd met de '#Secure header als ook standaard macro's en programmabibliotheken die in Tradium Basic Script zijn ontwikkeld.
+ Nieuw: logboek voor macro's. Van alle uitgevoerde macro's wordt een audit bijgehouden. Voortaan is het mogelijk om dit logboek vanuit de Basic Script Editor te openen. In de knoppenbalk is hiervoor een nieuwe knop "Show log book" opgenomen. Door hierop te klikken wordt een lijst met alle gebeurtenissen opgebouwd van het script dat actief wordt weergegeven in de editor.

Release V12.9.146:

- Minor bug fixes

Release V12.9.145:

+ Security model voor beheer van Tradium Web Portal accounts aangepast (SHA2-512 encryptie toegepast).
- Performance tweak voor localization (meertalig gebruik) doorgevoerd.

Release V12.9.144:

- Fix voor vertaling hyperlinks in applicatievensters (zoek/invoegen/bewerken, rechts bovenin).
- Extra controle op invulling custom lay-out in toewijsapplicatie voor omboeken voorraad naar orders.

Release V12.9.143:

+ Nieuwe xml-gebaseerde translator caching functie. Zorgt voor sneller laden van applicaties in andere talen dan Nederlands.
- Filterfunctie in Productieorders-applicatie verbeterd.

Release V12.9.142:

- Synchronisatie in lijstweergave in Productie-orders applicatie geoptimaliseerd voor lange lijsten
- Gebruikersinterface in Besteladviezen voorzien van extra controle op juistheid ingestelde parameters bij tussentijds wisselen van bestelsoort
- Gebruikersinterface in Over/Tekort-applicatie voorzien van extra beveiliging tegen onjuiste invoer.

Release V12.9.139:

+ Tradium Basic Script uitgebreid met nieuwe Web-commando's RunWebGraph en RunWebPieChart voor macro's in Tradium Web Portal.
 
+ Webmacro's kunnen voortaan door meerdere gebruikers tegelijkertijd worden uitgevoerd, wachtrij in Tradium Web Portal is hiermee komen te vervallen.
+ performance van interne vertaalfunctie voor meertalige gebruikersinterface verbeterd

Release V12.9.134:

+ Nieuwe functie bij importeren bankmutaties: automatisch afletteren a.h.v. recente betaaladviezen
+ Report Designer vanaf deze versie embedded in het hoofdprogramma (performance tweak)
+ Zoekdialoog voor artikelen nu met variabele kolomselectie voor "Uitgebreid" zoekfunctie
- fix: traagheid interface bij meerdere geopende SQL Ontwerper vensters
- fix: bewerken van eerder opgeslagen rapporten met Report Designer via Tools (Extra) menu
- vastlopen in dropdownbox met +1000 entries opgelost
- minor bug fixes

Release V12.9.131:

- minor bug fixes
- major performance boost in Voorraad Toewijzen applicatie
- fix: koppeling agenda met e-mail
- minor interface aanpassingen in Agendabeheer

Release V12.9.129:

- minor bug fixes
- minor tweaks in user-interface (o.a. focus voor invoervelden)
- performance tweaks (o.a. caching systeemparameters)
+ ondersteuning voor weergave van .png afbeeldingen in service calls
+ uitbreiding HTML-opmaak bij weergave e-mails
+ automatische link naar service calls voor niet-gearchiveerde e-mails met #SID-tag in onderwerp
- RTF-editor functies bij Detail-omschrijvingen (Artikelbeheer) en Memorandum (Klanten en Leveranciers) geuniformeerd in weergave en functionaliteit (o.a. toolbar weergave)

Release V12.9.127:

- minor bug fixes
- minor tweaks in HTML editor
- dubbele bevestiging voor opslaan conceptmail verwijderd

Release V12.9.125:

+ ondersteuning voor automatische vertaling van nieuwe componenten in de gebruikersinterface toegevoegd.
- minor bug fixes.

Release V12.9.124:

+ Externe html-editor vervangen door interne editor.
- Invoegen regels bij Orderinvoer worden voortaan sneller afgehandeld, real-time voorraad wordt voortaan bij batch-invoer voor alle regels ingevuld (geen F5 meer nodig).
- Dialoogvenster voor klant/project/orderselectie heeft verbeterde ondersteuning voor muisgebruik.
- minor bug fixes.

Release V12.9.123:

+ Menu-wrapping in Orderbeheer Verkopen. Om smallere vensterweergave beter te ondersteunen, hoeft er niet altijd meer gescrolled worden door de menubalk. De balk wordt automatisch gesplitst wanneer nodig:

Release V12.9.122:

- Het verspringen van de applicatie-tabs naar de 1e positie nadat een venster is gesloten is aangepast. Voortaan wordt (waar mogelijk) de geselecteerde tab gehandhaafd. Als een tab zelf wordt gesloten, zal het ernaast liggende tab worden geactiveerd.
- Diverse performance tweaks zijn doorgevoerd inzake schermaansturing.
- Schermwisselingen tussen applicaties zijn versneld.
- Probleem met focusverspringing bij meerdere lijstvensters die tegelijkertijd werden geopend vanuit een macro verholpen.
- interne broncode opgeschoond.

Release V12.9.120:

Opmerking: Deze update vereist (bij lokale pc-installaties) het uitvoeren van UPDATE(64).BAT
+ NIEUW: VoIP 2.0. Integratie met cloud-based telefooncentrales is vanaf nu sterk vereenvoudigd. Lees ook de tech blog voor uitgebreide informatie hierover.
+ Filterfuncties zijn toegevoegd aan de Bezorgadvies-applicatie. Het is vanaf nu mogelijk om het overzicht te filteren op o.a. productie-order, verkooporder en batchref.
- De uitlijning van de [F]unctie-knoppen onderin de diverse applicaties is gehomogeniseerd.
- De sneltoetsfunctie van de hierboven genoemde functietoetsen is verbeterd (in sommige applicaties werden sommige toetsaanslagen afgevangen)
- Het met één muisklik direct (opnieuw) verzenden van factuurdocumenten naar de klant is hersteld. Door de recente aanpassingen werd er geen onderscheid meer gemaakt tussen gewone documenten e-mailen en facturen verzenden.
- De bijlagen van gearchiveerde emails konden alleen worden geopend vanuit Mailbeheer. Dat is nu aangepast, ook indien geopend vanuit een logboek, kunnen alle bijlagen worden geopend.
- De knoppenbalk bovenaan getoonde e-mails in het mailoverzicht wordt nu per soort email aangepast. Herverzending en Overdragen wisselen vanaf nu elkaar af.
- Verzonden emails die in een apart venster worden geopend, worden voortaan in de mailreader weergegeven. Uitzondering hierop zijn concept-mails. Deze niet-verzonden berichten worden in de maileditor weergegeven.

Release V12.9.116:

De volgende aanpassingen zijn doorgevoerd in het zoekdialoog-venster voor artikelen:
+ De breedte van het informatie-tekstvak (rechts uitgelijnd) in het artikelzoekvenster is nu met de muis aan te passen. Dit stond eerst ingesteld op % van de totale breedte van het dialoogvenster.
+ het informatie-tekstvak lijnt zich voortaan automatisch uit naast de getoonde artikellijst. Bij een overlap wordt de breedte van het dialoogvenster automatisch aangepast
+ Nieuw is de dubbelklikfunctie voor de schuifbalken van de schermindeling. Deze activeert de automatische uitlijning, zoals beschreven in de tooltiptekst die verschijnt als je de muis erboven stil houdt.

+ De zoekfunctie in Orderbeheer (verkoop en inkoop) is "slimmer" gemaakt: wanneer er gezocht wordt op bijvoorbeeld ordernummer of factuurnummer, wordt een eventueel ingesteld klant(of leveranciers)filter voortaan genegeerd.

= Meervoudige Artikelregels invoegen in Orderinvoer vanuit een zoekdialoog is versneld en leidt tot minder geknipper van het beeldscherm. Ook wordt de real-time voorraad nu sneller aangevuld.

Release V12.9.112:

= fix voor selectie van factuursjablonen

Release V12.9.111:

+ nieuwe tags in RTF-document houden bij wanneer en door wie een bepaald document voor het laatst is aangepast
- verbeterde performance bij vernieuwen van e-mail overzichten
- verbeterde performance bij opslaan van RTF-documenten
- verwerking van de aanmaak van betalingsverzoeken is aangepast en circa 50% sneller geworden.

Release V12.9.107:

- VERNIEUWD: afbeeldingenbeheer voor Artikelen, Klanten, Leveranciers, Contactpersonen, Rayons, etc..
+ De afbeeldingen kunnen voortaan worden in/uitgezoomd en gedraaid.

- VERNIEUWD: e-mail overzicht, er is een nieuwe optie toegevoegd aan de statusbalk onderin het scherm
+ automatisch bijwerken van inbox bij nieuwe ingekomen emails

- Achtergrondverwerking versneld
+ Tradium Services handelt nu printopdrachten sneller uit door een verkorte interval van circa 2 seconden. De interval tussen 2 opdrachten in een wachtrij is verkort naar 0,5 seconde.


Release V12.9.060:

- VERNIEUWD: Bezorgadvies-applicatie.
+ Tijdlijnweergave met kleurindicatie voor statusweergave van alle afgehandelde en nog af te handelen paklijsten.

- VERNIEUWD: e-mail editor. Diverse standaard functies, zoals kopiëren en plakken zijn verbeterd. Daarnaast zijn er ook nieuwe functies toevoegd:
+ opsommingstekens invoegen
+ Tekstselecties automatisch vertalen naar ca. 28 talen, inclusief behoud van opmaak.
highlightedselect alineas - ABC bulletsselect alineas - ABC bulletedselect alineasselect alineas - popup translateselect alineas - french translate

+ Automatische tekstvertaling ook in de Tradium tekstverwerker mogelijk.
+ Spellingscontrole is hierin ook verbeterd.
+ Verbeterde popupmenu in tekstverwerker
+ Verbeterde hotkey-functies in tekstverwerker en e-mail editor.

- NIEUW! Online IBAN-checker, controleert de geldigheid van het opgegeven bankrekeningnummer van klant, leverancier of werknemer en geeft BIC-code en andere gerelateerde bankgegevens weer in een overzichtelijk dialoogvenster:

- NIEUW: ZPL-label viewer, weergave van labels en etiketten voor Zebra™ en -compatible labelprinters, inclusief export-mogelijkheid naar PDF-bestand

- meldingsbalk aangepast door herhaalde meldingen van hetzelfde type te groeperen


Voor alle informatie over de laatste main-release, klik hierKlik hier voor de meest recente aanpassingen die zijn verschenen


TradiumTech.nl is voor de technische ondersteuning van Tradium Business Software, kijk op www.tradium.nl voor meer informatie.